Mã số: KKV05-779

Tên tác phẩm:

Rác khuất

Tác giả:

Lê Hồng Trang

Nội dung tác phẩm:
Đây là bức ảnh tôi chụp được đằng sau một con kênh nằm khuất lấp giữ hai công ty vận tải lớn trên mặt đường Xuân Thủy tại Hà Nội. Dẫu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đi qua mỗi ngày, con kênh chỉ được che tạm bợ bởi một cái cây xanh đen thẫm chắn ngang, và mùi bốc lên mỗi ngày
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Xuân Thủy, Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lê Hồng Trang

Lượt xem:24

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả