Mã số: KKV05-376

Tên tác phẩm:

Rửa sạch mốc

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
Chị em xí nghiệp chiếu cói Đổi mới Kim sơn đang xịt nước cho sạch mốc để phơi sản phẩm
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Kim Sơn Ninh bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:54

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả