Mã số: KKV05-39

Tên tác phẩm:

Sản vật quê hương

Tác giả:

Nguyễn Quang Vinh

Nội dung tác phẩm:
Sản vật của những người dân Kon Tum trồng và bán
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

TP Kon Tum

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Quang Vinh

Lượt xem:99

Ngày đăng:11/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả