Mã số: KKV05-155

Tên tác phẩm:

Sáng sớm tại Đồng Cao

Tác giả:

Ngọc Anh

Nội dung tác phẩm:
Sáng sớm chúng tôi đi dạo trên đỉnh núi ở Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - mới biết mây đã về từ đêm qua. Băng qua dãy núi này là tới Lạng Sơn rồi. Mới thấy nước mình đẹp quá.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Sơn Động, Bắc Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lê Ngọc Anh

Lượt xem:106

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả