Mã số: KKV05-6295

Tên tác phẩm:

Sau chuyến đi biển

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Sau chuyến đi biển
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Ninh Thuận

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:684

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả