Mã số: KKV05-1057

Tên tác phẩm:

Sau giờ làm việc

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
Ngư dân miền biển sau giờ làm trên biển về . vệ sinh đồ nghề
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

Biển Tỉnh Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:33

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả