Mã số: KKV05-4518

Tên tác phẩm:

Sớm trên đầm

Tác giả:

Trần Ngọc Lâm

Nội dung tác phẩm:
Cuộc sống hàng ngày ở miền quê
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Trần Ngọc Lâm

Lượt xem:45

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả