Mã số: KKV05-1080

Tên tác phẩm:

Sơn La: Mưa to, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Mường La

Tác giả:

Nguyễn Hồng Cường

Nội dung tác phẩm:
Đêm 2/8/2017, trên địa bàn một số xã của huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa rất to, lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại về nặng nề về người và tài sản. Các đơn vị chức năng của tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, giúp bà con nhân dân ổn định đời sống.
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

Dòng suối Nặm Păm - đoạn chảy qua thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Hồng Cường

Lượt xem:35

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả