Mã số: KKV05-4507

Tên tác phẩm:

Sông Hoài Say Giấc!

Tác giả:

Đỗ Anh Vũ

Nội dung tác phẩm:
Khu Phố chìm trong giấc ngủ say trong đêm mùa nước lớn!
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

Sông Hoài Phố Cổ Hội An

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Anh Vũ

Lượt xem:23

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả