Mã số: KKV05-1061

Tên tác phẩm:

Sóng lúa sóng đời

Tác giả:

Pham Duc Minh

Nội dung tác phẩm:
Cuộc sống người dân vùng cao vốn đã khó khăn. Sau cơn bão, cuộc sống càng khó khăn hơn, lúa bị bão làm gãy như những con sóng và dòng đời mấy ai trải hoa mà không gặp sóng gió.
Thời gian chụp:

12/2015

Địa điểm chụp:

Yên Bái

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Đức Minh

Lượt xem:26

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả