Mã số: KKV04-4479

Tên tác phẩm:

Sức khỏe là vàng

Tác giả:

Trần Nguyên Vũ

Nội dung tác phẩm:
Thể dục buổi sáng trên biển nha trang
Thời gian chụp:

05/2016

Địa điểm chụp:

Nha Trang

Trần Nguyên Vũ

Lượt xem:743

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả