Mã số: KKV05-267

Tên tác phẩm:

Sức Mạnh Thiên Nhiên

Tác giả:

Nguyễn Hoài Bảo

Nội dung tác phẩm:
Hoàng hôn trên đầu nguồn sông Tiền
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

An Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Hoài Bảo

Lượt xem:522

Ngày đăng:01/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả