Mã số: KKV04-4510

Tên tác phẩm:

SƯƠNG SỚM

Tác giả:

VŨ ĐỨC LỢI

Nội dung tác phẩm:
Sương sớm nhà thờ dôi - Dalat
Thời gian chụp:

03/2016

Địa điểm chụp:

TP.Dalat

VŨ ĐỨC LỢI

Lượt xem:999

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả