Mã số: KKV05-386

Tên tác phẩm:

Tài nguyên

Tác giả:

Nguyễn Viết Cường

Nội dung tác phẩm:
Người dân khai thác cát ở sông Quây Sơn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Phong Nậm, Trùng Khánh, Cao Bằng

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Viết Cường

Lượt xem:45

Ngày đăng:10/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả