Mã số: KKV04-4441

Tên tác phẩm:

Thảm cảnh ngôi làng "3 không" sau cơn lũ dữ ở Phìn Ngan

Tác giả:

Minh Sơn

Nội dung tác phẩm:
Cơn lũ đã đi qua vài ngày nhưng thảm cảnh không điện, không nhà, không quần áo mặc khiến cuộc sống hàng chục hộ dân thôn Sùng Hoảng (xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) luôn trong tình trạng bấp bênh.
Thời gian chụp:

08/2016

Địa điểm chụp:

Lào Cai

Lê Minh Sơn

Lượt xem:729

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả