Mã số: KKV05-1047

Tên tác phẩm:

Thanh Bình

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
Đất lành chim đậu
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

H Cái Bè Tiền Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:7

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả