Mã số: KKV05-782

Tên tác phẩm:

Thánh địa Mỹ Sơn

Tác giả:

Phạm Thuận

Nội dung tác phẩm:
Du khách nước ngoài đến tham quan thánh địa Mỹ sơn.
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Quảng nam

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Thuận

Lượt xem:31

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả