Mã số: KKV05-711

Tên tác phẩm:

Thành nội Huế

Tác giả:

Phạm Thuận

Nội dung tác phẩm:
Cổ kính thành nội Huế
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Huế

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Thuận

Lượt xem:56

Ngày đăng:31/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả