Mã số: KKV05-4549

Tên tác phẩm:

Thanh tịnh

Tác giả:

Phạm Hồng Quân

Nội dung tác phẩm:
Một buổi chiều thanh tịnh.
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Thiền viện trúc lâm Hậu Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Hồng Quân

Lượt xem:48

Ngày đăng:01/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả