Mã số: KKV05-372

Tên tác phẩm:

Thảo nguyên xanh

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
Công nhân nhà máy chè Mộc chau Sơn la đang hái chè
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Mộc châu Sơn la

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:38

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả