Mã số: KKV05-1074

Tên tác phẩm:

Thu hoạch Hành hoa

Tác giả:

Hồ Xuan Thành

Nội dung tác phẩm:
thu hoạch hành hoa ở vùng chuyên canh rau sạch xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:22

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả