Mã số: KKV05-377

Tên tác phẩm:

THU HOẠCH NGAO

Tác giả:

Đinh Hữu Tuyền - Nam Định

Nội dung tác phẩm:
Thu hoạch Ngao
Thời gian chụp:

03/2015

Địa điểm chụp:

Xã Giao Phong - Giao Thủy - Nam Định

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Đinh Hữu Tuyền

Lượt xem:40

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả