Mã số: KKV05-4642

Tên tác phẩm:

Thu hoạch tôm càng

Tác giả:

Nguyễn Tấn Điệp

Nội dung tác phẩm:
Thu hoạch tôm càng tại xã Biển Bạch Đông huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau.
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Cà Mau

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Tấn Điệp

Lượt xem:23

Ngày đăng:03/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả