Mã số: KKV05-1070

Tên tác phẩm:

Thuyền về qua cửa hang Mũi Trâu

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Hang mũi trâu ( Quỳnh Lưu) là hệ thống hang đông rộng lớn, có nhiều cửa hang, năm ngay sát cửa biển Lạch Quèn. Đứng trong hang nhìn thuyền về qua nhiều cửa hang khác nhau
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:53

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả