Mã số: KKV01-16

Tên tác phẩm:

Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài.

Tác giả:

Lê Hoài Phương (Bình Thuận)

Nội dung tác phẩm:
Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài. (Giải Nhất Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 01)
Thời gian chụp:

2008

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Ban tổ chức

Lượt xem:1317

Ngày đăng:04/07/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả