Mã số: KKV05-6174

Tên tác phẩm:

Tiếng Khèn trên bản Mông

Tác giả:

Vi Hà

Nội dung tác phẩm:
Tiếng Khèn trên bản Mông
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Tuyên Quang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vi Hà

Lượt xem:733

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả