Mã số: KKV05-823

Tên tác phẩm:

Tốc độ đô thị

Tác giả:

Bùi Cương Quyết

Nội dung tác phẩm:
Với tốc độ đô thị hoá chóng mặt hiện nay, Hà Nội đang đổi hằng ngày.
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Bùi Cương Quyết

Lượt xem:36

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả