Mã số: KKV05-3052

Tên tác phẩm:

Trải nghiệm thu hoạch quế

Tác giả:

Nông Thanh Toàn

Nội dung tác phẩm:
Khách du lịch trải nghiệm thu hoạch quế tại một vườn quế ở Lào Cai.
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Lào cai

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nông Thanh Toàn

Lượt xem:56

Ngày đăng:27/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả