Mã số: KKV05-6400

Tên tác phẩm:

Trai tim cao nguyen

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Trai tim cao nguyen
Thời gian chụp:

11/2017

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:805

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả