Mã số: KKV05-6419

Tên tác phẩm:

Tranh tài

Tác giả:

Tô Thành Long

Nội dung tác phẩm:
Tranh tài
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Tô Thành Long

Lượt xem:1130

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả