Mã số: KKV05-908

Tên tác phẩm:

Tranh tài môn Đẩy gậy

Tác giả:

Minh Thái

Nội dung tác phẩm:
2 vận động viên tranh tài môn đẩy gậy tại Đại hội thể dục thể thao huyện
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Minh Thái

Lượt xem:22

Ngày đăng:04/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả