Mã số: KKV05-4802

Tên tác phẩm:

Trao niềm tin

Tác giả:

Hoàng Ngọc Nghĩa

Nội dung tác phẩm:
niềm vui hạnh phúc ngày tốt nghiệp
Thời gian chụp:

01/2015

Địa điểm chụp:

Hạ Long

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hoàng Ngọc Nghĩa

Lượt xem:20

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả