Mã số: KKV05-6420

Tên tác phẩm:

Trẻ trâu

Tác giả:

Tô Thành Long

Nội dung tác phẩm:
Những trò tiêu khiển của các em bé nông thôn khi đi chăn trâu khiến bất cứ em nhỏ thành thị nào nhìn thấy cũng phát thèm.
Thời gian chụp:

02/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Tô Thành Long

Lượt xem:1086

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả