Mã số: KKV05-4661

Tên tác phẩm:

Trên đồng cạn

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Nông dân xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu - Sóc Trăng) vào mùa thu hoạch lúa
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:62

Ngày đăng:03/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả