Mã số: KKV05-825

Tên tác phẩm:

Trên mỏ dầu AMADA

Tác giả:

Lương Cao Dũng

Nội dung tác phẩm:
Ảnh được chụp từ khu nhà ở trên tầu chứa dầu AMADA biển Vũng Tàu
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Ảnh được chụp từ khu nhà ở trên tầu chứa dầu AMADA biển Vũng Tàu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Lương Cao Dũng

Lượt xem:21

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả