Mã số: KKV05-4769

Tên tác phẩm:

Trò chơi tuổi thơ

Tác giả:

Bùi Vinh Thuận

Nội dung tác phẩm:
Trò chơi gắn liền với tuổi thơ nhiều người
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Lộc Bình - Lạng Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:17

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả