Mã số: KKV05-6401

Tên tác phẩm:

Trưa hè

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Trưa hè
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:920

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả