Mã số: KKV05-405

Tên tác phẩm:

Tự hào áo dài việt nam

Tác giả:

Nuyễn trọng dương

Nội dung tác phẩm:
áo dài việt nam là văn hóa phi vật thể lễ hội áo dài hàng năm để tôn vinh vẻ đẹp tinh thần và văn hóa việt
Thời gian chụp:

03/2018

Địa điểm chụp:

TP. HCM

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Trọng Dương

Lượt xem:57

Ngày đăng:11/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả