Mã số: KKV05-768

Tên tác phẩm:

TỰ HÀO VIỆT NAM

Tác giả:

LÊ THỊ THU THANH

Nội dung tác phẩm:
cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Thị xã quảng Trị

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ THỊ THU THANH

Lượt xem:30

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả