Mã số: KKV04-4506

Tên tác phẩm:

Tuổi thơ

Tác giả:

nguyễn văn hòa

Nội dung tác phẩm:
Nụ cười tuổi thơ nơi trường mồ côi bảo lộc
Thời gian chụp:

03/2016

Địa điểm chụp:

Bảo Lộc

nguyễn văn hòa

Lượt xem:888

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả