Mã số: KKV04-4465

Tên tác phẩm:

Tuồng cổ "PHÚC THẦN THOẠI NGOC HẦU "

Tác giả:

Hà Quốc Tấn

Nội dung tác phẩm:
Trích đoạn Tuồng cổ " Phúc Thần Thoại Ngọc Hầu "
Thời gian chụp:

08/2016

Địa điểm chụp:

Rạp Trưng Vương Đà Nẵng

Hà Quốc Tấn

Lượt xem:715

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả