Mã số: KKV05-6395

Tên tác phẩm:

Tuy Hòa đón bình minh

Tác giả:

Nguyễn Xuân Đại

Nội dung tác phẩm:
Tuy Hòa đón bình minh
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Tuy Hòa

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Xuân Đại

Lượt xem:889

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả