Mã số: KKV05-1060

Tên tác phẩm:

Vá cả bầu trời

Tác giả:

Pham Duc Minh

Nội dung tác phẩm:
Tháng 7 âm lịch là tháng mà người dân vùng Ninh Thuận vá lưới tổng thể để chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo của năm
Thời gian chụp:

08/2015

Địa điểm chụp:

Ninh Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Đức Minh

Lượt xem:25

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả