Mã số: KKV05-287

Tên tác phẩm:

VÀO CA

Tác giả:

PHAN THANH CƯỜNG

Nội dung tác phẩm:
VÀO CA Tôm là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam đã được công ty chế biến thủy sản VINA CLEANFOOD Tỉnh Sóc Trăng chế biến và chuẩn bị xuất khẩu sang các nước Châu Âu ....
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

TP. SÓC TRĂNG

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

PHAN THANH CƯỜNG

Lượt xem:96

Ngày đăng:02/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả