Mã số: KKV05-6372

Tên tác phẩm:

Vào vụ mới

Tác giả:

Phùng Trọng Tuệ

Nội dung tác phẩm:
Vào vụ mới
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Hải Dương

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phùng Trọng Tuệ

Lượt xem:938

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả