Mã số: KKV05-769

Tên tác phẩm:

VẺ ĐẸP LÝ SƠN

Tác giả:

LÊ THỊ THU THANH

Nội dung tác phẩm:
VẺ ĐẸP ĐẢO LÝ SƠN- QUẢNG NGÃI
Thời gian chụp:

06/2017

Địa điểm chụp:

ĐẢO LÝ SƠN- QUẢNG NGÃI

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ THỊ THU THANH

Lượt xem:43

Ngày đăng:01/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả