Mã số: KKV05-384

Tên tác phẩm:

Về đích

Tác giả:

Hiếu Minh Vũ

Nội dung tác phẩm:
Hai đôi bò đang tăng tốc về đích trong lễ hội đua bò bảy núi. Lễ hội được diễn ta tại Sân đua xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (phía sau Chùa Thơ Mít).ảnh chụp tháng 10 - 2018 - tại Tịnh Biên - An Giang
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Tịnh Biên - An Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hiếu Minh Vũ

Lượt xem:77

Ngày đăng:09/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả