Mã số: KKV04-4484

Tên tác phẩm:

Vinhomes Central Park

Tác giả:

Thế Giới

Nội dung tác phẩm:
biểu tượng mới của Sài Gòn
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Hồ Chí Minh

Đồng Văn Giới

Lượt xem:878

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả