Mã số: KKV05-4434

Tên tác phẩm:

Vụ mới

Tác giả:

Nguyễn Tiến Trình

Nội dung tác phẩm:
Người nông dân đang dùng máy cày để cày cho đất tơi xốp
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

Phù Cát, Bình Định

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Tiến Trình

Lượt xem:23

Ngày đăng:30/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả