Mã số: KKV05-6406

Tên tác phẩm:

Vui đùa

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 4: Buổi chiều hè tại xã (vùng cao) Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chiều nắng hè các em là người dân tộc Kh’Ho rũ nhau xuống mương nước cùng tắm mát. Các em vừa tắm vừa vui đùa thỏa thích giữa nắng hè. Ảnh chụp lúc ngày 02/5/2017).
Thời gian chụp:

05/2017

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1000

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả